Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Nedir?

     Suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir kamu hukuku bölümü olan ceza hukuku Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunda suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorileri kapsamakta, özel ceza hukuku ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, suç sayılan eylemlerin kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları belirlemektedir.

     Aytekin Aydın Hukuk ve Danışmanlık ailesi, hukukun ve özellikle ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalarak, müvekkillerinin bulundukları konuma göre gerekli hukuki yardımı sağlamayı, ceza hukukunun genişliği karşısında özel konulara gerekli özen ve titizliği göstermeyi temin eder ve bu konudaki özenli çalışmalarını profesyonel ekibiyle sürdürür.