İdare Hukuku

İdare Hukuku Nedir?

     İdare hukuku kapsamını özetlemek gerekir ise, kamu yöntemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların işleyişlerini, kişilere olan yetki ve sorumlukları olarak bir çerçeve çizmek mümkündür. Temelini anayasadan alan idare hukukunda amaçlanan, kamu yararını gerçekleştirmek ve idarenin işleyişini belirlemektir.

     İdare hukuku içerisinde regülasyon, imar hukuku, ihale hukuku, idari yaptırımlar, statü (memur) hukuku, idari yargılama usulü hukuku, idari sözleşmeler hukuku alanları da dahil olmak üzere birçok alanı barındıran geniş bir hukuk dalıdır.

     Aytekin Aydın Hukuk ve Danışmanlık ailesi idari dava türleri olan iptal ve tam yargı davalarında müvekkillerinin yanında yer alarak sürecin tamamını özenle takip etmekte, uyarılması gereken konularda müvekkillerini uyarmakta, idarenin işlemleri nedeniyle oluşan hak kayıplarını güven, hız ve istikrar prensibi çerçevesinde gidermek için tüm işlemlerin yapılması hizmetini sağlamaktadır.