Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Nedir?

     Tacirlerin haklarını anayasaya bağlı olarak koruyan ticaret hukuku, özel bir hukuk alanıdır. Ticaret hukuku alanı ile birlikte uzmanlık gerektiren ve daha karmaşık hale gelen borçlara, şirket yükümlülüklerine dair hususlar teknik hesap ve kavramlarla daha net olarak açıklanmakta ve iki taraf arasındaki hukuk işlemleri ele alınmaktadır. Ticaret Hukukuna dair hükümler ülkemizde genel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almakla beraber, Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu vb. birçok kanun ticaret hukuku kanunlarındandır.

     Ticaret hukuku tacir sıfatı ve ticari işletmeler hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, deniz ticareti ve sigorta hukuku gibi birçok alanı içinde barındıran geniş bir hukuk dalı olduğundan bu alandaki davaların çözüme kavuşturulması özel bir bilgi ve ilgili bir hizmeti gerektirmektedir.

     Aytekin Aydın Hukuk ve Danışmanlık ailesinin  Ticaret Hukuku içerisinde bulunan çeşitli alanlarda birçok davada vekil sıfatını üstlenmiş olması ve takip edilen tüm davalardaki özenli, ilgili ve titiz tutumdan dolayı başarıya ulaşmamız nedeniyle müvekkillere kaliteli hizmet sunmayı temin eder. Aytekin Aydın Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin alanında uzman avukat kadrosu ticari şirketlerin yapıları, kuruluşları hakkındaki kapsamlar, örgütlenme biçimleri, çalışma ve faaliyetlerinin nasıl sona erdirilebileceği, değerli görülen evrakların hangileri olduğu, bunlarla ilgili muamelelerin şekilleri, özel sigorta ile ilgili kapsam ve yükümlülükler ile deniz hukukuna yönelik kapsamlı bir danışmanlık ve destek hizmeti sunmaktadır.