Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Nedir?

     Sigorta hukuku, iki ayrı bölümü içinde barındıran bir hukuk birimidir. Hususi sigorta ve sosyal sigorta olarak ayrılan sigorta hukuku geniş bir çerçeveye sahiptir. Hususi sigortayı kişiye özel çalışmaları içeren sigorta hukuku alt birimi açıklarken; sosyal sigortayı ise toplulukların sosyal güvenceleri ile ilgilenen birim olarak özetlemek mümkündür.

    Aytekin Aydın Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, uzun yıllardır bu alanda çalışan ekibiyle sigorta hukukunun önemli alanlarından biri olan ölümle ve yaralanmayla neticelenen trafik kazaları akabinde hak sahipleri adına sigorta şirketlerine ve zarar verene karşı açılacak olan destekten yoksun kalma ve tazminat davaları, yaralamalı trafik kazaları neticesinde iş gücü kaybı ve tedavi giderlerinin tazmini davaları vb. uyuşmazlıklar kapsamında hizmet vermektedir.

     Profesyonel avukatlarımız tarafından sigorta şirketleri ile başvuru ve arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi, bu süreçte talep edilen ibraname ve anlaşma tutanaklarının tanzimi ve kontrolü; yine uyuşmazlığın yargı aşamasına taşınması halinde alacak kalemlerinin tam olarak belirlenerek trafik kazası mağdurlarının karşı tarafın sigorta şirketinden, araç sahibinden, şoföründen ve aracın işleteninden almaya hak kazanacağı tazminat alacaklarının tahsili için gerekli her türlü dava ve icra takip süreçlerinin yürütülmesi hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

     Öte yandan trafik kazalarından kaynaklı tazminat davalarının yanı sıra kaza neticesi meydana gelen ölüm ve/veya yaralanmalar dolayısı ile görülecek ceza davalarının takibi de hem müvekkillerimizin suç failinin cezalandırılmasına yönelik beklentilerinin karşılanması, hem  de tazminat alacakları için görülen hukuk davalarının müspet sonuçlanabilmesi adına büyük önem arz etmekte ve ekibimiz tarafından özenle takip edilmektedir.